OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

obr

18. 11. 2019

Starosta Obecního úřadu Mratín vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice


úředník/úřednice samosprávného celku na kumulovanou pozici
referent/ka majetkové správy
a
organizační pracovník/pracovnice

- místo výkonu práce:  Mratín
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden, popř. možnost nižšího úvazku dohodou
- platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody, nejlépe od 01.01.2020
- charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní zajišťování majetkové správy, vyřizování organizačně technických záležitostí, organizační uspořádání, kompletace potřeb a vztahů v organizaci


Předpoklady
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:
- praxe v oblasti správy majetku a organizačních záležitostí obce vítána
- uživatelská znalost práce na PC
- flexibilita, spolehlivost
- odborná způsobilost výhodou

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)

 

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce


Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Obecní úřad Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín, podací razítko nejpozději s datem do 02.12.2019
- nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín nejpozději do 02.12.2019 do 12:00 hod.
- označení obálky: VŘ/referent
- přihlášku nelze zasílat elektronicky


Bližší informace podá:  Ing. Jiří Falek, starosta obce Mratín,
tel.: 602 716 808, 326 981 973


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.


Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.mratin.cz.

Mratín 11.11.2019


Ing. Jiří Falek
starosta obce Mratín

Od koho mám internetové připojení

PRIPOJEN

16%

FORTE NET

12%

ATALO NET

16%

KKNET ISP

10%

O2

18%

jiné

16%
Pro přidělení vašeho hlasu stačí kliknout na příslušnou odpověď.
Diskuse
Vy, kdo hledáte naléhavý úvěr pro vaše finanční potřeby, už se nemusíte bát, nabídl jsem vám výhodnou úvěrovou nabídku od 50,000 do 60,000,0...
Dobrý den, potřebujete zdroje k vytvoření vlastního podnikání, k výstavbě vašeho domova, k nákupu automobilu, k nákupu motocyklu atd. Poskyt...
Skrz neustálé spamy na půjčky úplně zanikají zajímavé inzerce typu dovoz stáčeného vína z Bzence - v koronakaranténě a se zavrenyma skolama ...
Inzerce
Ahoj, jsem michalkova beata jménem a bydlím v České republice. Jsem tak plný štěstí a radosti, rád bych mluvil o Boží dobrotě v mém životě, ...
ROZVÁŽÍME STÁČENÉ VÍNA. Zůstaňte doma a do druhého dne od objednání Vám dopoledne dovezeme stáčená vína až k Vaším dveřím. Cena 2 litrů vína...
Koupím zahradní zeminu (cca 2 tuny - multikáru) s dopravou. Nabídky prosím na ramses1@email.cz...
Co se chystá
Nejbližší akce:

« Předchozí

DubenDalší »
PoÚtStČtSoNe
  
10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
© Zdeněk Novák | Design & Script: Petr Kožnar (www.web-style.cz) .
Redakce: ICQ: 240-187-613 (Monk), Email: zdenek.novak@mratin.info