OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

obr

18. 11. 2019

Starosta Obecního úřadu Mratín vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice


úředník/úřednice samosprávného celku na kumulovanou pozici
referent/ka majetkové správy
a
organizační pracovník/pracovnice

- místo výkonu práce:  Mratín
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden, popř. možnost nižšího úvazku dohodou
- platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody, nejlépe od 01.01.2020
- charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní zajišťování majetkové správy, vyřizování organizačně technických záležitostí, organizační uspořádání, kompletace potřeb a vztahů v organizaci


Předpoklady
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:
- praxe v oblasti správy majetku a organizačních záležitostí obce vítána
- uživatelská znalost práce na PC
- flexibilita, spolehlivost
- odborná způsobilost výhodou

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)

 

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce


Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Obecní úřad Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín, podací razítko nejpozději s datem do 02.12.2019
- nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín nejpozději do 02.12.2019 do 12:00 hod.
- označení obálky: VŘ/referent
- přihlášku nelze zasílat elektronicky


Bližší informace podá:  Ing. Jiří Falek, starosta obce Mratín,
tel.: 602 716 808, 326 981 973


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.


Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.mratin.cz.

Mratín 11.11.2019


Ing. Jiří Falek
starosta obce Mratín

banner banner

Od koho mám internetové připojení

PRIPOJEN

16%

FORTE NET

13%

ATALO NET

17%

KKNET ISP

11%

O2

17%

jiné

15%
Pro přidělení vašeho hlasu stačí kliknout na příslušnou odpověď.
Diskuse
oprava: v Sokolovně v Mratíně...
Dobrý den,bude letos v sokolově Mikuláš?Děkuji ...
Václave - Blanko, udělejte tam taky cvičák pro psí nadšence, grily pro společné grilování, koše pro flygolf, kopec pro sáňkovánÍ, běžecký...
Inzerce
Nebankovní půjčka na 48 hodin. Potřebujete financování pro svůj dům, pro své podnikání, koupit auto, koupit motocykl, vytvořit si vlastní po...
JAK ZÍSKÁM SVÉ ÚVĚRY Z TÉTO VELKÉ SPOLEČNOSTI POTŘEBUJETE POTŘEBNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚVĚRY, POKUD ANO NE DAVID WILSON LOAN COMPANY JE NEJLEPŠÍM M...
Nebankovní půjčka na 48 hodin. Potřebujete financování pro svůj dům, pro své podnikání, koupit auto, koupit motocykl, vytvořit si vlastní po...
Co se chystá
Nejbližší akce:

« Předchozí

ÚnorDalší »
PoÚtStČtSoNe
     
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29  
© Zdeněk Novák | Design & Script: Petr Kožnar (www.web-style.cz) .
Redakce: ICQ: 240-187-613 (Monk), Email: zdenek.novak@mratin.info