Geologické dějiny mratínska 1. část (autor: Dr. Pavel Sysel)

obr

25. 03. 2007
Podle morfologického členění území České republiky leží obec Mratín na rozhraní dvou částí České křídové tabule - na rozhraní Českobrodské tabule a Mělnické kotliny, s nadmořskou výškou v rozmezí 180 - 210 m n.m. Klimaticky patří Mratín do okrsku teplého a suchého s mírnou zimou. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují mezi 8 - 9° C a průměrné úhrny ročních srážek kolísají v rozmezí 500 - 600 mm. Nejstarší horniny z historie Země na území Mratína jsou horniny proterozoika (česky starohory), staré 520 - 1500 mil. let. V Čechách se pro toto období vžil název algonkium. V Čechách je algonkium mořského původu, které se ukládalo v obrovské geosynklinále (tj. prostor trvalého a rychlého poklesu povrchu Země, zaplaveného mořem). Tato geosynklinála probíhala z britských ostrovů přes Bretagne, Normandii a sasko-durynskou oblast až do Českého masivu. Z hornin jsou zastoupeny buližníky, slepence, břidlice, fylity, svory a výlevné spility. Další stratigrafický celek - prvohory (paleozoikum) (185 - 520 mil. let) nebyly v prostoru Mratína zjištěny. Teprve v období druhohor (mezozoikum) (60 - 185 mil. let), a jejich periodě křídy (60 - 130 mil. let) dochází v oblasti Mratína k sedimentaci dalších hornin. Název křída pochází skutečně od křídy, což je bílá nebo šedá, měkká, slabě stmelená uhličitanová hornina. Je chatrakteristická pro svrchní křídu ve střední a západní Evropě, kde tvoří přímořské sruby, hlavně v jižní Anglii a severní Francii podél kanálu La Manche Po celou dobu spodní křídy bylo naše území souší. Teprve v nejstarším časovém údobí svrchní křídy - cenomanu se vytváří prohlubně zaplňované vodou a sedimenty, které se spojovaly do velkých jezer. Tak vznikly sladkovodní sedimenty křídy - cenomanu. V další časové fázi cenomanu proniklo do Čech od severovýchodu moře přes oblast vnitrosudetské deprese a přes oblast Orlických hor, které tehdy ještě neexistovaly. Usazeniny cenomanu jsou zastoupeny slepenci, jíly, jílovci, kvádrovými pískovci apod

Od koho mám internetové připojení

PRIPOJEN

16%

FORTE NET

12%

ATALO NET

16%

KKNET ISP

10%

O2

18%

jiné

16%
Pro přidělení vašeho hlasu stačí kliknout na příslušnou odpověď.
Diskuse
Však nikdo nechce informace k poškozené. Že bylo napadeno děcko je dané (zde se žádné podrobné informace děcku nepodávají). To psali a říkal...
Informace by vzhledem ke věku poškozené nemohla....
Informace by vzhledem ke věku poškozené nemohla....
Inzerce
Nabídka půjčky Dobrý den, po této pandemii viru Corona, která téměř destabilizovala světovou ekonomiku, jsme tu, abychom vám pomohli vstát ...
Individuální osobní půjčka, Poskytuji vám půjčku od 20 000 do 10 000 000 Kč ve velmi jednoduchých podmínkách, investujeme a půjčujeme také ...
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček mezi jednotlivci Půjčte si od 50 000 do 200 000 000 Kč a spláťte od 1 do 360 měsíců, které můžete snad...
Co se chystá
Nejbližší akce:

« Předchozí

KvětenDalší »
PoÚtStČtSoNe
    
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
© Zdeněk Novák | Design & Script: Petr Kožnar (www.web-style.cz) .
Redakce: ICQ: 240-187-613 (Monk), Email: zdenek.novak@mratin.info