Geologické dějiny mratínska 1. část (autor: Dr. Pavel Sysel)

obr

25. 03. 2007
Podle morfologického členění území České republiky leží obec Mratín na rozhraní dvou částí České křídové tabule - na rozhraní Českobrodské tabule a Mělnické kotliny, s nadmořskou výškou v rozmezí 180 - 210 m n.m. Klimaticky patří Mratín do okrsku teplého a suchého s mírnou zimou. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují mezi 8 - 9° C a průměrné úhrny ročních srážek kolísají v rozmezí 500 - 600 mm. Nejstarší horniny z historie Země na území Mratína jsou horniny proterozoika (česky starohory), staré 520 - 1500 mil. let. V Čechách se pro toto období vžil název algonkium. V Čechách je algonkium mořského původu, které se ukládalo v obrovské geosynklinále (tj. prostor trvalého a rychlého poklesu povrchu Země, zaplaveného mořem). Tato geosynklinála probíhala z britských ostrovů přes Bretagne, Normandii a sasko-durynskou oblast až do Českého masivu. Z hornin jsou zastoupeny buližníky, slepence, břidlice, fylity, svory a výlevné spility. Další stratigrafický celek - prvohory (paleozoikum) (185 - 520 mil. let) nebyly v prostoru Mratína zjištěny. Teprve v období druhohor (mezozoikum) (60 - 185 mil. let), a jejich periodě křídy (60 - 130 mil. let) dochází v oblasti Mratína k sedimentaci dalších hornin. Název křída pochází skutečně od křídy, což je bílá nebo šedá, měkká, slabě stmelená uhličitanová hornina. Je chatrakteristická pro svrchní křídu ve střední a západní Evropě, kde tvoří přímořské sruby, hlavně v jižní Anglii a severní Francii podél kanálu La Manche Po celou dobu spodní křídy bylo naše území souší. Teprve v nejstarším časovém údobí svrchní křídy - cenomanu se vytváří prohlubně zaplňované vodou a sedimenty, které se spojovaly do velkých jezer. Tak vznikly sladkovodní sedimenty křídy - cenomanu. V další časové fázi cenomanu proniklo do Čech od severovýchodu moře přes oblast vnitrosudetské deprese a přes oblast Orlických hor, které tehdy ještě neexistovaly. Usazeniny cenomanu jsou zastoupeny slepenci, jíly, jílovci, kvádrovými pískovci apod

banner banner

Od koho mám internetové připojení

PRIPOJEN

16%

FORTE NET

13%

ATALO NET

17%

KKNET ISP

11%

O2

18%

jiné

14%
Pro přidělení vašeho hlasu stačí kliknout na příslušnou odpověď.
Diskuse
oprava: v Sokolovně v Mratíně...
Dobrý den,bude letos v sokolově Mikuláš?Děkuji ...
Václave - Blanko, udělejte tam taky cvičák pro psí nadšence, grily pro společné grilování, koše pro flygolf, kopec pro sáňkovánÍ, běžecký...
Inzerce
Ponúkam kurzy angličtiny so znakovaním GoKids English pre najmenších (veková skupina 6m-3roky). Kurzy prebiehajú zábavnou formou, kedy sa de...
nabídnout půjčku mezi jednotlivci Dobrý večerní pánové a dámy (finanční pomoc) Tato zpráva je zasílána konkrétním lidem nebo těm, kteří potř...
DOBRÝ DEN, SHÁNÍM OSOBNÍ ASISTENTKU/PEČOVATELKU. Trpím nervosvalovým onemocněním, jsem vozíčkářka. Nyní po úraze upoutána na lůžku. Asistenc...
Co se chystá
Nejbližší akce:

« Předchozí

ProsinecDalší »
PoÚtStČtSoNe
      
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      
© Zdeněk Novák | Design & Script: Petr Kožnar (www.web-style.cz) .
Redakce: ICQ: 240-187-613 (Monk), Email: zdenek.novak@mratin.info