Geologické dějiny mratínska 1. část (autor: Dr. Pavel Sysel)

obr

25. 03. 2007
Podle morfologického členění území České republiky leží obec Mratín na rozhraní dvou částí České křídové tabule - na rozhraní Českobrodské tabule a Mělnické kotliny, s nadmořskou výškou v rozmezí 180 - 210 m n.m. Klimaticky patří Mratín do okrsku teplého a suchého s mírnou zimou. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují mezi 8 - 9° C a průměrné úhrny ročních srážek kolísají v rozmezí 500 - 600 mm. Nejstarší horniny z historie Země na území Mratína jsou horniny proterozoika (česky starohory), staré 520 - 1500 mil. let. V Čechách se pro toto období vžil název algonkium. V Čechách je algonkium mořského původu, které se ukládalo v obrovské geosynklinále (tj. prostor trvalého a rychlého poklesu povrchu Země, zaplaveného mořem). Tato geosynklinála probíhala z britských ostrovů přes Bretagne, Normandii a sasko-durynskou oblast až do Českého masivu. Z hornin jsou zastoupeny buližníky, slepence, břidlice, fylity, svory a výlevné spility. Další stratigrafický celek - prvohory (paleozoikum) (185 - 520 mil. let) nebyly v prostoru Mratína zjištěny. Teprve v období druhohor (mezozoikum) (60 - 185 mil. let), a jejich periodě křídy (60 - 130 mil. let) dochází v oblasti Mratína k sedimentaci dalších hornin. Název křída pochází skutečně od křídy, což je bílá nebo šedá, měkká, slabě stmelená uhličitanová hornina. Je chatrakteristická pro svrchní křídu ve střední a západní Evropě, kde tvoří přímořské sruby, hlavně v jižní Anglii a severní Francii podél kanálu La Manche Po celou dobu spodní křídy bylo naše území souší. Teprve v nejstarším časovém údobí svrchní křídy - cenomanu se vytváří prohlubně zaplňované vodou a sedimenty, které se spojovaly do velkých jezer. Tak vznikly sladkovodní sedimenty křídy - cenomanu. V další časové fázi cenomanu proniklo do Čech od severovýchodu moře přes oblast vnitrosudetské deprese a přes oblast Orlických hor, které tehdy ještě neexistovaly. Usazeniny cenomanu jsou zastoupeny slepenci, jíly, jílovci, kvádrovými pískovci apod

Jaký je váš názor na zřízení trolejbusu?

Pro přidělení vašeho hlasu stačí kliknout na příslušnou odpověď.
Diskuse
Pořizování fotografie kohokoliv není trestné a směrnice GDPR ho neupravuje. Upravuje až zveřejnění takové fotografie. A k tomu snad pan star...
Dobrý den, chtěl bych pana starostu upozornit, že svým příspěvkem v obecním plátku, který byl roznesen dnes do schránek, zcela veřejné nab...
HANNY školka a HANNY jesle Bašť zve všechny rodiče a děti na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS na rok 2020/2021. HANNY školka, Okružní 671, Bašť ...
Inzerce
Daruji za odvoz starší, ale plně funkční orbitrek Kettler. Kontakt: 603557446...
Prodám 2 vstupenka na Spirituál Kvintet 17.9.Lucerna řada 24. Původní cena 990/ks,Nová cena 840/ks. Cena celkem 1680Kč.V případě změny term...
Prodám novou televizi LG 43LK5100PLA, 1920 x 1080 (full HD), DVB-T2, DVB-S2, záruka do 04/2021. V Mratíně přijímá bez problemů všechny pozem...
Co se chystá
Nejbližší akce:

« Předchozí

DubenDalší »
PoÚtStČtSoNe
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
© Zdeněk Novák | Design & Script: Petr Kožnar (www.web-style.cz) .
Redakce: ICQ: 240-187-613 (Monk), Email: zdenek.novak@mratin.info